Servis

Vršimo servisranje svih vrsta vaga kao mehaničkih tako i digitalnih, od preciznih preko trgovačkih, magacinskih do kamionskih vaga. Takođe vršimo usluga servisiranje mesoreznica i građevinskih vaga.

Kontrolno telo

Kao ovlašćeno kontrolno telo vršimo kontrolno ispitivanje i overavanje vaga.

Overavanje se vrši po kvartalima a žig koji se stavlja na vagi posle kontrolnog ispitivanja je u obliku nalepnice važi za vage do 9.000 kg 2 godine dok žig za vage preko 9.000 kg važi 1 godinu.

Zakonska obaveza je da svako merilo koje se nalazi u javni objekat mora biti overeno-žigosano.

Ukoliko ste korisnik naših usluga mi ćemo vas blagovremeno obavestiti kada vam ističe žig na vagi.